Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wpis ocen z egzaminu w I terminie przywróconym

dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska - 12 Wrzesień, 2017 - 10:04

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że wpisałam do USOS oceny tych osób (z jednolitych magisterskich Zaocznych Studiów Prawa), które 10 września 2017 r. pisały egzamin z Prawa rzeczowego i spadkowego jako egzamin w I terminie przywróconym oraz osób, które zgłosiły potrzebę pilnego sprawdzenia prac z uwagi na zbliżający się termin wyznaczonej obrony pracy magisterskiej. Osoby te mogą obejrzeć swoje prace egzaminacyjne w czwartek 14 września 2017 r. w godz. 9.00-11.00 w gab. 104 w bud. A. Jednocześnie dla tych spośród osób, które we wspomnianym powyżej terminie przystąpiły do tego egzaminu jako egzaminu w I terminie przywróconym i go nie zdały, przeprowadzony zostanie II termin (poprawkowy) egzaminu  z tego przedmiotu w czwartek 14 września 2017 r. w godz. 9.00-11.00 w formie ustnej w gab. 104 w bud. A. Osoby, które nie mogą przybyć w tym terminie proszę o indywidualny kontakt mailowy - będzie jeszcze możliwość przystąpienia do II terminu egzaminu we wtorek 19 września w godz. 11.40-13.40. Jest to termin ostateczny, później już przed terminem zamknięcia protokołu w USOS nie będzie możliwości zdawania tego egzaminu.

                                                                               dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska