Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wpis ocen z egzaminu poprawkowego z Podstaw prawa cywilnego

dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska - 12 Wrzesień, 2017 - 15:16

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że właśnie wpisałam do USOS oceny z egzaminu poprawkowego z przedmiotu Podstawy prawa cywilnego przeprowadzonego w dniu 7 września 2017 r. dla studentów SSE I stopnia. Proszę o sprawdzenie, czy u każdej z osób, która przystąpiła do tego egzaminu, ocena w USOS się pojawiła. Brak oceny można zgłaszać mailowo do 14 września 2017 r. do godz. 10.00 włącznie albo na konsultacjach 14 września 2017 r. w godz. 9.00-11.00 w gab.104 w bud. A. Podczas tych konsultacji osoby zainteresowane mogą przejrzeć swoje prace egzaminacyjne (kaźdy tylko swoją), a osoby, które 7 września pisały ten egzamin w I terminie przywróconym i go nie zdały, mają przewidzianą możliwość przystąpienia do tego egzaminu jako II terminu (poprawkowego).

                                                                                            dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska