Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

PRS - III rok SSP - oceny z egzaminu pisemnego - 08.09.2017 r.-informacja o wpisaniu do USOS-u

dr hab. Elżbieta Klat-Górska prof. UWr - 12 Wrzesień, 2017 - 22:52

   

               Szanowni Państwo,

            stosownie do § 31 ust. 11-12 UCHWAŁY Nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim,

            uprzejmie informuję, że oceny z pisemnego egzaminu, drugi termin,

                                             przedmiot: PRiS,   III r. SSP,

                      przeprowadzonego 8 września 2017 r. (piątek),

                                   od GODZ. 13.00-14.35

            zostały wpisane do USOS-u;

            uwagi, w tym dotyczące braku oceny, mogą Państwo zgłaszać mailem,

pod adresem email: elzbieta.klat-gorskaatuwr.edu.pl

do dnia 16 września 2017 r. (do godz. 22.00);

            uprzejmie informuję również, że mogą Państwo przeglądać własne prace pisemne
w czwartek, 14 września 2017 r., od godz. 11.00 do 13.15, pok. 114A,

lub w czwartek, 21 września 2017 r., od godz. 11.30 do 13.30, pok. 114A,

                                    z poważaniem - Elżbieta Klat - Górska