konsultacje USOS

Szanowni Państwo,

wprowadziłem do systemu USOS stopnie z egzaminu z przedmiotu Podstawy logiki praktycznej oraz z seminarium licencjackiego. Bardzo proszę o uważne sprawdzenie obecności i jakości oceny. Wszelkie zastrzeżenia można zgłaszać mailowo lub osobiście, nie później jednak niż do czasu konsutlacji dla weryfikacji USOS, które odbędą się w poniedziałek (18 IX), w godz. 12-13. Po tym terminie żadne zmiany nie będę już mogły być wprowadzane.

Pozdrawiając,

Paweł Jabłoński

 

dr Paweł Jabłoński 13.09.2017 11:33