Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Przywrócony II termin egzaminu, II termin egzaminu w przypadku braku zdania egzaminu w I terminie przywróconym, termin dodatkowy "dziekański"

dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska - 15 Wrzesień, 2017 - 11:39

Szanowni Państwo,

na podstawie wniosków, które dotąd do mnie wpłynęły, przywracam na wtorek 19 września 2017 r. godz. 11.45 gab. 104 bud. A II termin egzaminu z przedmiotu Prawo rzeczowe i spadkowe dla studentów jednolitych magisterskich Niestacjonarnych (Zaocznych) Studiów Prawa o następujących numerach indeksów:

267076

269389

247060

222531

254061

247060

238903

222531

270541

278161

228273

267076

253780

 

Egzamin odbędzie się w formie ustnej. Proszę stawić się z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Jednocześnie w tym samym terminie wyznaczam termin przystąpienia do egzaminu z wyżej wymienionego przedmiotu przez osoby, które uzyskały zgodę dziekańską na dodatkowy termin tego egzaminu w związku z planowaną obroną pracy magisterskiej, a także, jak już podałam w poprzednim ogłoszeniu - dla osób, które na 10 września 2017 r. miały przywrócony I termin egzaminu i go nie zdały lub w ogóle do niego nie przystąpiły.  Jest to ostatnia możliwość przystąpienia do tego egzaminu przez zamknięciem się protokołu egzaminacyjnego w USOS.

                                                                         dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska