Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Seminarium IV rok SSP

dr hab. Piotr Lisowski prof. UWr - 1 Październik, 2017 - 16:51

Zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu nauki prawa administracyjnego i gotowych na rzetelną pracę seminaryjną, zapraszam na seminarium z Prawa administracyjnego na IV roku SSP . W grę wchodzi problematyka ustrojowa/materialna/procesowa – przy czym punkt wyjścia stanowić powinno ujęcie teoretyczne (co, oczywiście, nie wyklucza eksponowania akcentów empirycznych). Przy naborze na zajęcia seminaryjne biorę przede wszystkim pod uwagę uzasadnienie wyboru problematyki prawa administracyjnego jako płaszczyzny realizacji tematu pracy magisterskiej - w tym zakresie oczekuję wstępnych propozycji zagadnień, na których miałaby się koncentrować nasza seminaryjna współpraca.

            Zapisy w najbliższy czwartek (5 października 2017 r.) w p. 420A, począwszy od godz. 11.30.