Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapisy na seminarium magisterskie na IV roku SSP

prof. dr hab. Piotr Machnikowski - 2 Październik, 2017 - 11:46

Szanowni Państwo,

Zapisy na seminarium magisterskie na IV roku SSP odbędą się w czwartek 5 października 2017 r. w pok. 101, punktualnie o godzinie 11.30. Limit miejsc wynosi 7. Zainteresowanych proszę o przybycie na 10 minut przed terminem zapisów, ponieważ jeżeli nie pozostaną wolne miejsca, zapisy zostaną ukończone niezwłocznie po ich rozpoczęciu.

Preferowana tematyka prac magisterskich to część ogólna prawa cywilnego oraz prawo zobowiązań.

W razie zgłoszenia się większej ilości kandydatów kryterium przyjęcia będzie stanowiła suma ocen z ćwiczeń i egzaminów z przedmiotów obowiązkowych z zakresu prawa prywatnego. W razie konieczności rozstrzygnięcia o przyjęciu osób o tej samej sumie ocen preferowany będzie kandydat, który uczęszczał na przedmioty do wyboru z dziedziny prawa prywatnego. Osobom, które nie uzyskały oceny z któregoś z obowiązkowych przedmiotów z powodu przebywania na uczelni zagranicznej, na której uczęszczały na przedmiot z prawa prywatnego, zostanie zaliczona ocena z tego przedmiotu uzyskana za granicą.

Kandydaci będą proszeni o wpisanie swoich ocen na udostępnionych im formularzach. Podpisanie i złożenie formularza stanowi deklarację udziału w seminarium – w razie zakwalifikowania się na nie i równoczesnego zapisania się na inne seminarium Dziekan wykreśli kandydata z obu list.

W celu usprawnienia zapisów i umożliwienia osobom, którym nie uda się dostać na seminarium, zapisania się do innego promotora uprzejmie proszę o wypełnianie formularza ocen przed godziną 11.30. Jeżeli liczba chętnych będzie co najmniej równa ilości miejsc, lista zostanie zamknięta, a kandydaci nieprzyjęci zostaną o tym poinformowani w krótkim czasie po godzinie 11.30. Dlatego w razie wypełnienia limitu miejsc osoby, które zgłoszą się po godzinie rozpoczęcia zapisów mogą nie zostać przyjęte niezależnie od uzyskanych przez nie ocen.