Jesteś tutaj

Seminarium magisterskie Studia Stacjonarne Administracji Zapisy

Szanowni Państwo,

w związku z planownaymi na środę (4 pażdziernika br.) zapisami na prowadzone przeze mnie seminarium magisterskie na stacjonarnych studiach administracji, zamieszczam poniżej ogólny wykaz zagadnień przewidzianych do opracowania w ramach prac magisterskich:

-prawo pracy (ochrona pracy, prawo do wypoczynku, uprawnienia rodzicielskie, zakaz dyskryminacji, rozwiązanie stosunku pracy, umowy o pracę, funkcje prawa pracy, itd.);

-prawo ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe)- zagadnienia materialnoprawne oraz proceduralne (postępowanie cywilne odrębne, postępowanie administracyjne szczególne);

-świadczenia rodzinne- zagadnienia materialnoprawne oraz proceduralne (k.p.a. oraz postępowanie administracyjne szczególne);

-pomoc społeczna- zagadnienia materialnoprawne oraz proceduralne (k.p.a. oraz postępowanie administracyjne szczególne);

-pomoc osobom uprawnionym do alimentów;

-promocja zatrudnienia i instytcuje rynku pracy;

-koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (rozporządzenie unijne);

-aspekty konstytucyjne i prawnomiędzynarodowe dotyczące wymieninych zagadnień.

Renata Babińska - Górecka