Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Studenci IV r. NSP (zaocznych) - zapisy na seminarium magisterskie z "Prawa cywilnego" prowadzone przez dr J. Jezioro

dr Julian Jezioro - 8 Październik, 2017 - 13:45

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dn. 28.10.2017 r. o godz. 11/30 odbędą się - w gabinecie nr 105 w budynku A zapisy na prowadzone przeze mnie seminarium magisterskie obejmujące problematykę prawa cywilnego i międzynarodowego prywatnego dla studentów IV roku NSP zaocznych.

Praca przygotowana pod moim kierunkiem może obejmować tematykę z zakresu wszystkich działów materialnego prawa cywilnego (łącznie z działami pozakodeksowymi, np. prawo rodzinne) z elementami procedury, a tematyka seminarium zbieżna jest z wybranymi przez studentów tematami ich prac.

Zgodnie z zasadami ustalonymi przez władze dziekańskie student może wybrać tylko jedną grupę seminaryjną i prowadzącego zajęcia, a limit uczestników grupy seminaryjnej w bieżącym roku akademickim wynosi  7 studentów.

W tej sytuacji, zapisy będą prowadzone do wyczerpania tego limitu. Jeśli w godzinie zapisów zgłosi się więcej niż wyznaczona tym limitem ilość osób - przyjęcie na seminarium nastąpi na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z osobami zainteresowanymi.

Niezwłocznie po wyczerpaniu limitu wywieszona zostanie lista osób przyjętych.

Przy czym,  ostateczną listę seminarzystów zatwierdza Dziekan i przekazuje prowadzącym seminaria, a wszystkie zmiany w składach grup seminaryjnych po zatwierdzeniu list możliwe są tylko za zgodą Dziekana.

Z wyrazami szacunku,

dr Julian Jezioro