Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

seminarium dyplomowe SSE I stopień

dr hab. Artur Tomanek prof. UWr - 9 Październik, 2017 - 05:57

Zgłoszenia na seminarium dyplomowe będą przyjmowane w dniu 11 października, godz. 9.45, pok. 121 bud. A.

Praca dyplomowa może dotyczyć szeroko ujmowanej problematyki prawa pracy, nie wyłączając zagadnień współnych z innymi dziedzinami nauki, jak np. prawo i postępowanie cywilne, upadłość przedsiębiorcy lub zarządzanie.

Kryteria przyjęć:

- rozmowa z kandydatem,

- przeciętna ocen w dotychczasowym przebiegu studiów.