Jesteś tutaj

Seminarium SSE II STOPIEŃ I ROK

dr hab. Tadeusz Kocowski prof. UWr - 9 Październik, 2017 - 20:50

Zapraszam wszystkich zainteresowanych problematyką: działalności gospodarczej, sytuacją przedsiębiorców, także w stanach nadzwyczajnych, reorganizacją przedsiębiorców, problematyką wprowadzania wyrobów na rynek, rolą państwa w gospodarce (policja, reglamentacja, regulacja, kontrola i nadzór, pomoc publiczna), administracją gospodarczą, rządową i samorządową, problematyką rozwoju gospodarczego, gospodarowaniem mieniem publicznym, zamówieniami publicznymi, energetyką  i energią odnawialną, partnerstwem publiczno prywatnym, sektorem publicznym w gospodarce, problematyką tzw. trzeciego sektora, organizacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ich reorganizacją i prywatyzacją, na seminarium z prawa publicznego gospodarczego.