Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Tworzenie i stosowanie prawa - materiały obowiązujące na każdych zajęciach

mgr Karolina Kocemba - 11 Październik, 2017 - 18:04

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. z 2016 poz. 283) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 296 i 1579)

- Michał Błachut, Jacek Kaczor  - Tworzenie prawa. Zbiór zadań - http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/38580/Tworzenie_prawa_Zbior_zada...