Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

WSP III, gr. I - wyniki kartkówki z uczestników postępowania

mgr Błażej Boch - 27 Październik, 2017 - 12:36

Szanowni Państwo,

Poniżej podaję wyniki kartkówki z zakresu dotyczącego uczestników procesu karnego.

 

283682 3,0

279915 2+

281418 2+

283238 3,0

284155 3,0

277818 NB

283782 2,0

282568 2,0

279447 3,5

274970 2+

284211 3,0

270159 NB

286231 2,0

238350 NB

281805 NB

285000 NB

279717 3,5

280565 3,5

288170 4-

280526 2,0

277891 3,0

267717 NB

279844 3,5

284052 NB

286004 4,0

279276 NB

282217 4,5

247719 2,0

281191 4,0

 

Punktacja:

20-19 pkt 5,0

18-17 pkt 4,5

16-15 pkt 4,0

14-13 pkt 3,5

12-11 pkt 3,0

10 pkt 2+

9-0 pkt 2,0

 

Do zdobycia było 20 punktów (po 1 pkt za każde pytanie testowe i 2 pkt za opisowe).

Kartkówkę (w tym prawidłowe odpowiedzi) omówimy na najbliższych zajęciach. Wgląd do prac jest możliwy na konsultacjach.

Osoby, które nie pisały kartkówki mają obowiązek uczynić to na konsultacjach w ciągu 14 dni od ustania przyczyny nieobecności.

Przypominam, że zgodnie z zasadami zaliczenia osoby, które uzyskały ocenę niedostateczną (2+ również kwalifikuje się jako ocena ndst) mają obowiązek ją poprawić w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników. Jednakże, jak wspominałem na zajęciach, ze względu na mój wyjazd w dniach 8-9 listopada przedłużam ten termin o dodatkowy tydzień, tj. do 17 listopada.

Najbliższe konsultacje odbędą się: dzisiaj (16.30-17.30), w piątek 3 listopada (16.30-17.30), w piątek 10 listopada (17.00-19.00), w czwartek 16 listopada (17.30-18.30) i w piątek 17 listopada (16.30-17.30). Jeżeli komuś by nie pasowało pojawić się we wskazanych terminach, to można przyjść na konsultacje dla studentów zaocznych (terminy są wypisane na mojej stronie), ewentualnie kontaktować się mailowo.

Kartkówka w mojej ocenie wypadła słabo, spodziewałem się o wiele lepszych wyników. Proszę w związku z tym na następne zajęcia powtórzyć całe zagadnienie uczestników postępowania karnego. W szczególności proszę zwrócić uwagę na podstawowo pojęcia takie jak: oskarżony, pokrzywdzony, strona postępowania, etc., a także na kategorie uczestników postępowania, potrafić wskazać kto jest stroną, a kto nie, etc. W tym celu należy dokładnie przeanalizować prezentację multimedialną, przepisy i treść podręcznika.

Informację co terminu następnych zajęć otrzymają Państwo ode mnie w drodze wiadomości e-mail na skrzynki wydziałowe prawdopodobnie jeszcze dzisiaj.

 

Z poważaniem,

Błażej Boch