Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Tematy prac pisemnych dla studentów SNP (W)

mgr Artur Kowalczyk - 30 Październik, 2017 - 23:15

Szanowni Państwo,

poniżej podaję tematy prac pisemnych dla studentów studiów wieczorowych:

  1. Związanie prokuratora zasadą obiektywizmu – fikcja czy rzeczywistość?

  2. Czy oskarżonemu (podejrzanemu) w procesie karnym przysługuje prawo do kłamstwa?

  3. Sąd biernym obserwatorem czy aktywnym uczestnikiem postępowania dowodowego?

  4. Pokrzywdzony wobec pozostałych uczestników procesu karnego – równowaga czy dominacja?

Praca ma przybrać formę eseju, w którym zajmiecie oraz uargumentujecie Państwo swoje stanowisko wobec pytania postawionego w temacie.

Teksty można oddawać w formie pisemnej lub w przesyłać e-mailem w formacie pdf.

Termin oddania prac upływa 14 stycznia 2018 r.

Esej powinien liczyć od 3 do 5 stron znormalizowanego wydruku (czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5) oraz zawierać przypisy dolne do źródeł naukowych bądź też publicystycznych, z których będziecie Państwo korzystać.

Teksty będą wnikliwie sprawdzane pod kątem ich oryginalności, ujawnienie jakichkolwiek niedozwolonych zapożyczeń skutkować będzie dyskwalifikacją pracy.

Z poważaniem,

Artur Kowalczyk