Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki kartkówki z dnia 8 listopada 2017 roku z przedmiotu „Finanse publiczne i prawo finansowe” dla grupy pierwszej drugiego roku stacjonarnych studiów administracji (I stopnia)

mgr Mateusz Lewandowski - 12 Listopad, 2017 - 11:47

Wyniki kartkówki z dnia 8 listopada 2017 roku z przedmiotu „Finanse publiczne i prawo finansowe” dla grupy pierwszej drugiego roku stacjonarnych studiów administracji
(I stopnia)

Numer indeksu

Liczba punktów

291689

7

290467

7

289012

6

293220

6

290975

6

292468

6

282045

5

290237

5

292767

5

Pozostałe osoby nie uzyskały wymaganej do zaliczenia kartkówki liczby 5 punktów.

 

Poprawa kartkówki z dnia 8 listopada 2017 roku (tj. z zajęć z 11 października 2017 roku oraz 25 października 2017 roku) odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 roku o godzinie 14:45 w sali 202B - bezpośrednio po zajęciach. Zmiana terminu poprawy dla całej grupy jest możliwa (w razie takiej potrzeby proszę o kontakt ze starostą grupy).

Poprawa będzie odbywać się na takich samych zasadach jak kartkówka w pierwszym terminie. Kartkówkę mogą poprawiać wszystkie osoby, jednak w przypadku przystąpienia do poprawy punkty z kartkówki odbywającej się w pierwszym terminie zostaną anulowane.

Jednocześnie zaznaczam, że kartkówka zaplanowana na 22 listopada 2017 roku (z zajęć z 8 listopada 2017 roku) odbędzie się zgodnie z harmonogramem na początku zajęć.