Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

WSP III, gr. I - oceny za wnioski dowodowe i dodatkowe informacje

mgr Błażej Boch - 25 Listopad, 2017 - 17:21

Szanowni Państwo,

Poniżej podaję oceny za wnioski dowodowe.

 

283682 4,5

279915 5-

281418 do poprawy

283238 4,5

284155 5+

283782 nb.

282568 nb.

279447 do poprawy

274970 5,0

284211 brak przesłanego wniosku

270159 brak przesłanego wniosku

286231 do poprawy

281805 nb.

285000 do poprawy

279717 do poprawy

280565 do poprawy

288170 4,0

280526 do poprawy

277891 4-

267717 5+

279844 5,0

284052 5-

286004 do poprawy

279276 5-

282217 4,5

247719 nb.

281191 brak przesłanego wniosku

255203 do poprawy

 

Ocenianie:

  1. spełnienie wymogów z art. 119 k.p.k. – 4 pkt
  2. spełnienie wymogów z art. 169 k.p.k. – 2 pkt (z zastrzeżeniem, że jeśli ktoś nieprawidłowo oznaczył na jaką okoliczność należy przeprowadzić dowód, nie uzyskiwał zaliczenia i musi wniosek dowodowy poprawić)
  3. uzasadnienie – 2 pkt
  4. estetyka – 1 pkt
  5. szczególne walory wniosku – 1 pkt

Łącznie do zdobycia było 10 pkt.

10 pkt. 5+

9 pkt. 5,0

8 pkt. 4,5

7 pkt. 4,0

6 pkt. 3,5

5 pkt. 3,0

4-0 pkt. 2,0

 

Wnioski dowodowe pozostają do wglądu w godzinach konsultacji. Przy okazji chciałbym i tak z każdym z Państwa omówić wniosek, jaki Państwo napisali.

Osoby, które otrzymały adnotację „do poprawy” otrzymają ode mnie jutro indywidualnego maila, w którym wskazane zostanie dlaczego nie otrzymały oceny (najczęściej będzie chodziło o nieprawidłowe oznaczenie okoliczności, na jaką ma być przeprowadzony dowód). Mają one obowiązek poprawić wniosek i przesłać mi go do końca semestru na skrzynkę wydziałową.

Osoby nieobecne przynoszą wnioski dowodowe najpóźniej na kolejne zajęcia (6 grudnia). Można także dosłać drogą mailową.

Osoby, które były na ostatnich zajęciach, a nie dosłały mi wniosku będą miały obniżoną ocenę za wniosek o pół stopnia (adnotacja „brak przesłanego wniosku”).

 

Jednocześnie przypominam, że nasze kolejne i jednocześnie ostatnie zajęcia w semestrze zimowym odbędą się dnia 6 grudnia 2017r. (środa) o godzinie 15.15. Odbędzie się także wtedy kolokwium pisemne. Obecność na kolokwium jest obowiązkowa.

 

Informuję ponadto, że w folderze „Postępowanie karne WSP” w moich materiałach dydaktycznych znajdują się już zagadnienia do kolokwium, prezentacje ze wszystkich naszych dotychczasowych zajęć, zasady zaliczenia, itp., a także dla ułatwienia – tematy i wymogi formalne pracy pisemnej, którą mają Państwo przesłać do 31.12.2017r.

 

Przypominam, że w semestrze zimowym można mieć maksymalnie jedną nieobecność bez względu na przyczynę. Każdą kolejną należy zaliczyć na konsultacjach do końca semestru. Niezaliczenie każdej kolejnej nieobecności skutkuje obniżeniem oceny za dany semestr o pół (0,5) stopnia.

 

Przypominam, że w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości można kontaktować się ze mną mailowo lub osobiście w godzinach konsultacji.

W najbliższym tygodniu konsultacje odbędą się tak jak zawsze: w czwartek w godzinach 17.30-18.30 oraz w piątek w godzinach 16.30-17.30.

W tygodniu 4-10 grudnia 2017r. konsultacje odbędą się wyjątkowo wyłącznie we wtorek 5 grudnia w godzinach 16.00-18.00.

Od dnia 11 grudnia 2017r. do końca semestru konsultacje będą odbywały się wyłącznie w czwartki w godzinach 17.30-19.30.

Proszę o sprawdzanie na bieżąco terminów konsultacji i śledzenie ogłoszeń w razie gdyby ich termin miał ulec zmianie.

Przypominam, że w wyjątkowych sytuacjach można się ze mną umawiać na inne terminy bądź też przyjść w godzinach konsultacji wyznaczonych w weekendy dla studentów zaocznych.

 

Z poważaniem,

Błażej Boch