Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki kolokwium z PKG dla gr. 2 SNP(w)

mgr Tomasz Gawliczek - 23 Styczeń, 2015 - 23:10

Przedstawiam wyniki kolokwium zaliczeniowego z przedmiotu Prawo karne gospodarcze dla gr. 2 niestacjonarnych (wieczorowych) studiów prawa z dn. 20 stycznia 2014 r.

254049 - db (4,0), 36 pkt
254293 - db (4,0), 34 pkt
253953 - db (4,0), 34 pkt
254114 - db (4,0), 34 pkt
254044 - db (4,0), 34 pkt
254048 - db (4,0), 34 pkt
246895 - dst plus (3,5), 31 pkt
253900 - dst (3,0), 30 pkt
253927 - dst (3,0), 29 pkt
253945 - dst (3,0), 29 pkt
254570 - dst (3,0), 28 pkt
254417 - dst (3,0), 28 pkt
254036 - dst (3,0), 28 pkt
254126 - dst (3,0), 28 pkt
254018 - dst (3,0), 28 pkt
253872 - dst (3,0), 27 pkt
253935 - dst (3,0), 26 pkt
254011 - dst (3,0), 26 pkt
254189 - ndst (2,0), 22 pkt
253762 - ndst (2,0), 21 pkt
253745 - ndst (2,0), 21 pkt
253943 - ndst (2,0), 21 pkt
253998 - ndst (2,0), 21 pkt
253897 - ndst (2,0), 20 pkt
253799 - ndst (2,0), 14 pkt

Osoby, które nie zaliczyły bądź nie przystąpiły do kolokwium, mogą przystąpić do poprawy (zaliczenia) podczas konsultacji w dniu 29 stycznia 2015 r. od godziny 9:30 w gabinecie 2A. Państwa prace zaliczeniowe pozostają do wglądu w godzinach konsultacji. Jednocześnie proszę wszystkich Państwa o obecność podczas naszych ostatnich zajęć, a także o weryfikację oceny w systemie USOS (bezpośrednio po migracji danych).

Z wyrazami szacunku,
mgr Tomasz Gawliczek