Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

ZSP III, gr. III - wyniki kolokwium + dodatkowe informacje

mgr Błażej Boch - 11 Grudzień, 2017 - 20:23

Szanowni Państwo,

Poniżej podaję wyniki kolokwium z postępowania karnego z materiału wymaganego w semestrze zimowym:

270379 NB

286682 2,0

286596 2,0

256467 2,0

279985 2,0

284633 NB

261685 3,5

279251 2,0

283692 2,0

283869 3,0

284449 2+

284642 3,0

273485 3,0

256205 5- (ocena podwyższona za ponadstandardową wypowiedź w pytaniach opisowych);

246918 2,0

286781 2,0

267008 NB

272861 5,0

256309 2,0

256079 4,5 (ocena podwyższona za ponadstandardową wypowiedź w pytaniach opisowych);

280603 2,0

232347 2,0

284153 2,0

283042 NB

272364 2,0

254230 2,0

253153 2,0

 

Do zdobycia było 40 punktów. Aby otrzymać ocenę pozytywną, trzeba było zdobyć 21 punktów.

Kolokwium (w tym prawidłowe odpowiedzi) omówimy na pierwszych zajęciach w semestrze letnim. Wgląd do prac i ich omówienie są możliwe na konsultacjach, do czego zachęcam.

Osoby, które nie pisały kolokwium mają obowiązek uczynić to na konsultacjach w dniu 16.12.2017 lub 14.01.2018r. (termin ostateczny) poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami. Można też przyjść na konsultacje w ciągu tygodnia.

Przypominam, że zaliczenie kolokwium jest jednym z elementów niezbędnych do zaliczenia semestru zimowego. Zgodnie z naszymi ustaleniami kolokwium można poprawiać do końca semestru zimowego, ewentualnie na początku semestru letniego (pierwsze 2 dyżury konsultacyjne w semestrze letnim). Poprawa będzie w formie ustnej i będzie polegała na udzieleniu odpowiedzi na zestaw 3 pytań z materiału omówionego w semestrze zimowym (proszę przeanalizować wykaz zagadnień do kolokwium w materiałach dydaktycznych). Warunkiem koniecznym do zaliczenia kolokwium jest udzielenie przynajmniej częściowo prawidłowej odpowiedzi na każde z zadanych pytań.

Bardzo proszę o dokładne przygotowanie się do poprawy. Części z Państwa ciągle sprawiają problem podstawowe pojęcia i zagadnienia.

 

Jednocześnie przypominam, że, aby uzyskać pozytywną ocenę za semestr zimowy należy uregulować następujące kwestie:

  1. kolokwium;
  2. praca pisemna (wysłana na skrzynkę wydziałową najpóźniej 31.12.2017);
  3. zaliczenie nieobecności.

Przypominam że w semestrze zimowym obecność była wymagana na wszystkich zajęciach. Każda nieobecność musi być zatem zaliczona na konsultacjach. Mają Państwo na to czas do końca semestru. Niezaliczenie skutkuje obniżeniem oceny za semestr o pół stopnia za każdą nieobecność.

Osoby, które mają niezaliczone nieobecności:

270379 (zajęcia nr 2, 3 i 6);

246918 (zajęcia nr 2, 3 i 6);

267008 (zajęcia nr 6);

256309 (zajęcia nr 1);

280603 (zajęcia nr 4);

283042 (zajęcia nr 6);

254230 (zajęcia nr 1, 2 i 3);

253153 (zajęcia nr 2 i 3).

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań, problemów proszę o kontakt e-mailowy lub osobisty na konsultacjach.

 

Z poważaniem,

Błażej Boch