Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wstęp do prawoznawstwa, wyniki sprawdzianu grupa 3 SSA

mgr Małgorzata Szymańska - 22 Grudzień, 2017 - 20:39

Osoby, które poprawiały poprzednie sprawdziany otrzymały z nich następujące oceny:

301807                 2

299732                 2

300387                 2

 

 

Osoby które nie poprawiły sprawdzianu, bez względu na ocenę z kolokwium wskazaną poniżej, muszą poprawić ocenę, aby zaliczyć przedmiot z oceną pozytywną!

Oceny z kolokwium pisanego w dniu 19 grudnia 2017 r. oraz, w prawej kolumnie, proponowane oceny końcowe z uwzględnieniem ocen ze sprawdzianów oraz wykonania zadania domowego.

299938         4      4               

 

301807         3,5

 

300045         4,5   4,5

 

299281         4      3,5      

 

300041         4      3,5

 

301723         5      5   

 

290047         5        5                

 

300471         praca nieczytelna, odpowiedź ustna na najbliższych zajęciach

 

301531         4,5   4,5   

 

299732         3,5

 

299815         4,5       4   

 

295659         5       5

 

298620         2

 

298066         4      4

 

298571         2

 

300244         5      4,5   

 

266462         2

 

300387         2

 

298239         4,5   5   

 

301414         4,5    4

 

299280         4,5   4               

 

301646         5       5

294751        4       3,5

            

299787         4,5   4,5                   

300454         4,5   4,5

Poprawa kolokwium oraz sprawdzianów odbędzie się na ostatnich zajęciach, tj. w dniu 16 stycznia 2018 r. Na zajęciach będzie sprawdzana obecność, w związku z czym osoby, które wykorzystały dopuszczalne nieobecności, proszę o przybycie.

Pozdrawiając i życząc radosnych Świąt Bożego Narodzenia,

Małgorzata Szymańska