Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Termin poprawy kolokwium

mgr Mateusz Lewandowski - 29 Grudzień, 2017 - 10:53

Poprawa kolokwium odbędzie się podczas konsultacji w dniu 11 stycznia 2017 roku o godzinie 07:00 w sali 311A. Poprawa będzie odbywać się na takich samych zasadach jak kolokwium w pierwszym terminie.