Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Kolokwium - PRAWO ADMINISTRACYJNE - zakres materiału

mgr Adrian Porwich - 30 Grudzień, 2017 - 15:35

Szanowni Państwo!

Przypominam o możliwości przystąpienia do kolokwium z prawa administracyjnego w dodatkowym, wcześniejszym terminie - 14 stycznia 2018 r. o 11:30.

Informuję Państwa, że zakres materiału obowiązujący podczas kolokwium przedterminowego jest tożsamy z zakresem obowiązującym w stosunku do terminu podstawowego. W szczególności obejmować będzie zagadnienia z zakresu:
- pojęć administracji publicznej, organów administracji publicznej,  centralizacji i decentralizacji oraz koncentracji i dekoncentracji
- podstawowych informacji o samorządzie terytorialnym
- samorządu gminnego
- samorządu powiatowego
- samorządu województwa
- statusu miast na prawach powiatu oraz ustroju miasta stołecznego Warszawy

Przypominam, że obowiązuje Państwa znajomość wskazanej literatury oraz aktów prawnych. Zagadnienia, które nie zostały omówione na zajęciach proszę opracować we własnym zakresie.

Z poważaniem

Adrian Porwich