Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

oceny z prac pisemnych

mgr Dorota Czerwińska - 1 Styczeń, 2018 - 20:48

Szanowni Państwo, 

poniżej Państwa oceny z prac pisemnych i oceny za pierwszy semestr, a w razie jej braku - przyczynę jej niewystawienia. 

Numer indeksu Ocena z pracy Ocena semestralna
234174 nie otrzymałam kolokwium + praca
283885 4,5 4,5
279678 5 4,5
288776 4,5 4,5+
279897 3,5 3,5+
279813 5 4
267497 5- 4,5-
255047 nie otrzymałam praca pisemna
283925 5 4-
280863 4 3,5+
272514 4,5 3,5+
272966 5 5
284073 4,5 4
271680 4- 3,5
281078 4,5 5
282833 nie otrzymałam kolokwium + praca
279438 4+ 4
279609 5- kolokwium
273512 4,5+ 4,5-
285020 3,5 4-
282924 4 3,5+
283794 nie otrzymałam praca pisemna
281209 5- 4,5
286766 3 3
286775 4,5 4
286419 3 3,5
280373 4,5 4
282341 3 3
282910 3 3
241162 2 praca pisemna
286240 2 praca pisemna
     

Osoby, które przysłały pracę, a otrzymały z niej ocenę niedostateczną, proszę o kontakt mailowy. Wszystkie zaległości proszę zaliczyć jak najszybciej. Nie będzie możliwości zaliczania zaległości z pierwszego semestru w semestrze letnim. Do końca semestru zimowego możecie Państwo także poprawiać otrzymane z kolokwium oceny pozytywne. 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam na konsultacje lub do kontaktu mailowego. 

Pozdrawiam i życzę samych sukcesów w 2018 roku, 

Dorota Czerwińska