Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Oceny w USOS

mgr Ewa Niemiec - 5 Styczeń, 2018 - 16:37

Szanowni Państwo,

w systemie powinny być już widoczne oceny z przedmiotu Tworzenie i Stosowanie Prawa. Proszę o sprawdzenie, czy ocena proponowana zgadza się z oceną wpisaną, a ewentualne rozbieżności zgłaszać na konsultacjach bądź mailowo. Proszę również o upewnienie się, że wszystkie przesłane zadania zostały sprawdzone i uwzględnione w ocenie. Konsultacje odbywają się do końca semestru.

Ewa Niemiec