Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Informacja dla studentów: wyniki kolokwium z dnia 5 stycznia 2018 r.

mgr Patryk Gutierrez - 6 Styczeń, 2018 - 20:52

Punkty: / Ocena:

1-12     / ndst

13-15   / dst 

16-18   / dst +

19-21   / db

22-23   / db +

24-25   / bdb

LP NR_ALBUMU OCENA_SL PUNKTY
1 281167 dobry 21
2 280013 plus dobry 22
3 283176 dobry 21
4 279418 dobry 20
5 279290 plus dobry 23
6 280560 bardzo dobry 24
7 279881 bardzo dobry 24
8 279543 bardzo dobry 24
9 280857 bardzo dobry 24
10 280562 bardzo dobry 25
11 280833 dostateczny 13
12 280326 plus dobry 23
13 279668 plus dostateczny 17
14 279496 bardzo dobry 24
15 279593 dobry 19
16 283028 dobry 19
17 282545 plus dobry 23
18 288171 plus dobry 23
19 279853 plus dobry 22
20 282460 dobry 21
21 283148 dostateczny 13
22 280836 dobry 21
23 280064 dobry 21
24 279237 plus dostateczny 18
25 281824 dobry 21
26 281667 plus dostateczny 17
27 270402 plus dobry 22
28 283388 plus dobry 22
29 265832 plus dobry 22
30 280720 plus dobry 23
31 282795 dobry 20
32 281354 bardzo dobry 25
33 279246 plus dostateczny 17
34 280501 plus dobry 23
35 2?2404 dobry 19
36 271121 dostateczny 14
37 282870 dostateczny 15
38 282496 dostateczny 15
39 280985 plus dostateczny 17
40 282498 plus dobry 22
41 279706 dobry 21
42 281681 dobry 20
43 282431 dostateczny 13
44 281517 dostateczny 15
45 279369 plus dostateczny 16
46 279066 dostateczny 13
47 279592 dostateczny 15
48 280794 plus dostateczny 16
49 283573 dostateczny 13
50 281140 niedostateczny 12
51

279899

dobry 20
52 279622 plus dostateczny 18
53 282767 niedostateczny 12
54 281234 dostateczny 14
55 279217 plus dobry 22
56 272947 plus dostateczny 18
57 279196 plus dobry 22
58 279767 dobry 19
59 281776 dobry 20
60 280070 dostateczny 15
61 282899 niedostateczny 11
62 272986 plus dostateczny 17
63 281616 plus dobry 23
64 280248 plus dobry 23
65 279061 plus dobry 22
66 279604 plus dobry 23
67 279368 dobry 20
68 281809 plus dobry 23
69 279695 bardzo dobry 25
70 293399 bardzo dobry 24
71 282715 plus dobry 22
72 246316 bardzo dobry 24
73 279627 bardzo dobry 24
74 280282 bardzo dobry 25
75 280602 plus dobry 22
76 281806 plus dostateczny 18
77 282118 bardzo dobry 24
78 263898 dobry 20
79 283267 plus dobry 22
80 282244 bardzo dobry 25
81 282734 bardzo dobry 24
82 282696 plus dostateczny 16
83 282019 bardzo dobry 24
84 271549 plus dobry 22
85 279824 plus dobry 22
86 279370 plus dobry 22
87 279521 plus dobry 22
88 283604 bardzo dobry 24
89 279507 plus dobry 23
90 283511 bardzo dobry 24
91 280758 plus dobry 22
92 282996 plus dobry 22
93 259802 plus dobry 22
94 275073 dobry 20
95 283285 bardzo dobry 24
96 280101 bardzo dobry 24
97 282540 plus dobry 22
98 282808 plus dobry 22
99 282856 dobry 21
100 279852 bardzo dobry 24
101 282398 dobry 21
102 280744 dobry 20
103 281429 plus dobry 22
104 266181 dostateczny 15
105 220595 niedostateczny 9
106 282961 dobry 20
107 279749 dobry 20

Arkusze z pytaniami oraz odpowiedziami dostępne są do wglądu w godzinach konsultacji.