Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SNP (2,5 letnie) gr. 7,8 - wyniki sprawdzianu

dr hab. Magdalena Wilejczyk prof. UWr - 25 Styczeń, 2015 - 19:23

212800  3  /  254574  -4  /  264900  -4  /  227989  3  /  240388  3  /  265551  -3  /  80852  -3  /  240397  +3  /  265013  4  /  264604  3

266649  3  /  265570  4  /  265275  +4  /  228007  4  /  264783  +3  /  265946 -3  /  228012  3  /  265270  3  /  263405  5  /  240420  -3

264829  -3  /  195421  +3  /  266590  3  /  218718  2  /  264961  5  /  240434  -3  /  267034  =3  /  234647  3

Zaliczenie poprawkowe odbędzie się 31 stycznia o godz. 8.15 w sali 402 B. M.W.