Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Oceny semestralne z przedmiotu „Finanse publiczne i prawo finansowe” dla grupy pierwszej drugiego roku stacjonarnych studiów administracji (I stopnia)

mgr Mateusz Lewandowski - 11 Styczeń, 2018 - 23:20

Oceny semestralne z przedmiotu „Finanse publiczne i prawo finansowe” dla grupy pierwszej drugiego roku stacjonarnych studiów administracji (I stopnia)

Numer indeksu Ocena na koniec semestru
291734 2
271713 2
263898 2
271302 2
281435 2
289783 3
292823 3
292767 3
288692 3
290228 3
290975 3
292677 3
292703 3
292468 3
291113 3,5
291095 3,5
288574 3,5
290237 3,5
291558 3,5
291242 3,5
289249 4
293220 4
282045 4
291689 4,5
289012 5
290467 5