Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Oceny z prac pisanych podczas zajęć z Kliniki prawa 13.01.2018 r.

dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska prof. UWr - 14 Styczeń, 2018 - 17:43

Nr indeksu - Ocena

284329 - 5,0

283598 - 5-

281840 - 3,0

171449 - 3,5

256312 - 5-

283721 - 3,0

284690 - 2,0

261226 - 4,0

280815 - 3,0

283719 - 3,0

Prace będą do wglądu podczas następnych zajęć; wtedy też zostaną omówione.