Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Prawo mediów - NSP (Z), V, GR. 3 - wyniki z dnia 14.01.2018r.

mgr Agnieszka Kwiecień-Madej - 14 Styczeń, 2018 - 18:27

Szanowni Państwo,

poniżej wyniki dzisiejszego kolokwium wraz z punktacją:

255212 - 21p. - 3,5

255201 - 23p. - 4,0

254542 - 25p. - 4,5

262811 - 21p. - 3,5

228655 - 27p. - 4,5

255171 - 17p. - 3,0

247789 - 15p. - 2,0

187434 - 21p. - 3,5

267046 - 18p. - 3,0

239305 - 10p. - 2,0

240312 - 20p. - 3,5

Punktacja:

0-15 - 2,0

16-18 - 3,0

19-21 - 3,5

22-24 - 4

25-27 - 4,5

28-30 - 5,0

Osoby, które nie pisały kolokwium oraz osoby, które uzyskały oceny niedostateczne mogą przystąpić do poprawy w czasie zajęć w dniu 20.01 (sobota). Poprawa będzie miała formę testową.   

Jednocześnie przypominam, że ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną oceny z testu oraz oceny z pracy pisemnej/prezentacji, którą należy przesłać mi lub złożyć do dnia 30 stycznia 2018r. Jedynie uzyskanie ocen pozytywnych z obu części zaliczenia umożliwi uzyskanie wpisu oceny do USOS.

z poważaniem,

Agnieszka Kwiecień-Madej