Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Prawo mediów - NSP (Z), V, GR. 2 - wyniki z dnia 14.01.2018r.

mgr Agnieszka Kwiecień-Madej - 14 Styczeń, 2018 - 18:58

Szanowni Państwo,

poniżej wyniki dzisiejszego kolokwium wraz z punktacją:

269328 - 14p. - 2,0

264210 - 14p. - 2,0

267783 - 21p. - 3,5

246888 - 18p. - 3,0

267120 - 28p. - 5,0

247360 - 23p. - 4,0

255796 - 18p. - 3,0

255231 - 12p. - 2,0

Punktacja:

0-15 - 2,0

16-18 - 3,0

19-21 - 3,5

22-24 - 4

25-27 - 4,5

28-30 - 5,0

Osoby, które nie pisały kolokwium oraz osoby, które uzyskały oceny niedostateczne mogą przystąpić do poprawy w czasie zajęć w dniu 20.01 (sobota). Poprawa będzie miała formę testową.   

Jednocześnie przypominam, że ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną oceny z testu oraz oceny z pracy pisemnej/prezentacji, którą należy przesłać mi lub złożyć do dnia 30 stycznia 2018r. Jedynie uzyskanie ocen pozytywnych z obu części zaliczenia umożliwi uzyskanie wpisu oceny do USOS.

z poważaniem,

Agnieszka Kwiecień-Madej