Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SSA2 II rok - Wyniki testu z "Kontroli rozstrzygnięć organów jednostek samorzadu terytorialnego"

dr hab. Piotr Lisowski prof. UWr - 15 Styczeń, 2018 - 20:00

294573

5 pkt

268103

1pkt

266046

5 pkt

266314

             8 pkt/dst plus

268146

2 pkt

258010

              9 pkt/dst plus

266947

3 pkt

294358

              7 pkt/dst

265929

3 pkt

266028

              7 pkt/dst

264130

nb

256330

5 pkt

257743

2 pkt

256287

6 pkt

256343

5 pkt

266365

               12 pkt/db plus

266120

4 pkt

264626

               10 pkt/dobry

265968

               8 pkt/dst plus

263884

5 pkt

263777

               9 pkt/dts plus

264787

5 pkt

266444

6 pkt

266133

6 pkt

263970

               10 pkt/dobry

294658

-----

265868

               9 pkt/dst plus

265156

               7 pkt/dst