Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wstęp do prawoznawstwa I NSP (Z) egzamin przedterminowy

dr hab. Przemysław Kaczmarek prof. UWr - 16 Styczeń, 2018 - 09:06

Szanowni Państwo,

egzamin przedterminowy z przedmiotu "Wstęp do prawoznawstwa" dla NSP (Z) odbędzie się w sobotę 27 stycznia, po wykładzie, w sali 1D.   

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które mają co najmniej ocenę dobrą plus (4,5) z ćwiczeń lub znalazły się na liście sporządzonej podczas ostatniego wykładu.

Z wyrazami szacunku, 

Przemysław Kaczmarek