Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

WSP III, gr. I - oceny za prace pisemne i dodatkowe informacje

mgr Błażej Boch - 18 Styczeń, 2018 - 20:33

Szanowni Państwo,

Poniżej podaję oceny za prace pisemne oraz dodatkowe uwagi.

 

283682 4,0 (ocena obniżona o pół stopnia)

279915 3,5 (ocena obniżona o pół stopnia)

281418 4,0; wniosek dowodowy (popr.): 4,0; proponowana ocena semestralna: 4,0

283238 2,0 (zapraszam na konsultacje na rozmowę)

284155 3,0; proponowana ocena semestralna: 3,5

277818 eksternistyczne

283782 4,5 (ocena obniżona o pół stopnia)

282568 5+ (zapraszam na konsultacje na rozmowę); niezaliczona kartkówka; wniosek dowodowy: 4,0; dwie nieobecności (zajęcia nr 5 i 7)

279447 3,0; wniosek dowodowy do poprawy

274970 4,0 (ocena obniżona o pół stopnia); proponowana ocena semestralna: 4,0

220448 eksternistyczne; ocena za pracę pisemną: 5+

284211 4,5; nie otrzymałem wniosku dowodowego; dwie nieobecności (zajęcia nr 2 i 5)

270159 3,5 (ocena obniżona o jeden stopień); wniosek dowodowy: 4,0 (ocena obniżona o pół stopnia)

286231 4,5; wniosek dowodowy do poprawy

246359 eksternistyczne

238350 eksternistyczne

281805 ------

285000 4,0 (ocena obniżona o pół stopnia), wniosek dowodowy (popr.): 4,0; nienapisane kolokwium!; dwie nieobecności (zajęcia nr 4 i 5)

279717 5+; wniosek dowodowy do poprawy

280565 5,0 (ocena obniżona o pół stopnia); wniosek dowodowy do poprawy

288170 5,0 (ocena obniżona o pół stopnia)

280526 2,0 (zapraszam na konsultacje na rozmowę); wniosek dowodowy do poprawy

277891 nie otrzymałem pracy

267717 5+; proponowana ocena semestralna: 4,5

279844 5+; proponowana ocena semestralna: 4,0

284052 4- (zapraszam na konsultacje na rozmowę); dwie nieobecności (zajęcia nr 4 i 6)

286004 4,0; wniosek dowodowy do poprawy; dwie nieobecności (1 i 3 zajęcia)

279276 4,5; dwie nieobecności (4 i 7 zajęcia)

281191 3,0; nie otrzymałem wniosku dowodowego

255203 nie otrzymałem pracy; wniosek dowodowy do poprawy

282217 5+; proponowana ocena semestralna: 5,0

247719 ----------

 

Ocenianie pracy pisemnej:

  1. wymogi formalne – 3 pkt
  2. merytoryczna ocena pracy i estetyka – 10 pkt
  3. dobór literatury i orzecznictwa – 2 pkt
  4. szczególne walory pracy – można było uzyskać dodatkowo do 2 pkt

 

Prace pisemne pozostają do wglądu w godzinach konsultacji. Przy okazji chciałbym i tak z każdym z Państwa omówić prace, jakie Państwo napisali.

Przypominam, że ocenę z kolokwium można poprawić najpóźniej w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia semestru letniego (tj. do 4 marca 2018r.). W tym celu w stosownym czasie zostaną wyznaczone dyżury konsultacyjne. Poprawa polega na wylosowaniu zestawu składającego się z 3 pytań z zagadnień egzaminacyjnych, które Państwa obowiązują w semestrze zimowym (w zestawie jedno pytanie jest z uczestników postępowania, jedno z dowodów i trzecie z pozostałych zagadnień).

Pozostałe części składowe oceny semestralnej, tj. wniosek dowodowy, praca pisemna i kartkówka z uczestników postępowania muszą być zaliczone/poprawione do końca semestru zimowego (przed rozpoczęciem sesji), tj. do 31.01.2018r. To samo dotyczy nieobecności. Przypominam, że w semestrze zimowym można mieć maksymalnie jedną nieobecność bez względu na przyczynę. Niezaliczenie każdej kolejnej nieobecności skutkuje obniżeniem oceny za dany semestr o pół (0,5) stopnia.

Nienapisanie kolokwium w semestrze zimowym (pierwsze podejście) będzie skutkowało utratą obu terminów i tym samym brakiem możliwości zaliczenia kolokwium, co jest równoznaczne z oceną ndst (2,0) za dany semestr.

Osoby, które otrzymały adnotację „zapraszam na rozmowę na konsultacje” proszę o podejście na konsultacje celem odbycia rozmowy.

Osobom, które mają już zaliczone wszystkie wymagane części składowe została zaproponowana ocena semestralna. Celem jej potwierdzenia/negocjacji proszę podejść na konsultacje. Możliwe będzie to także na pierwszych zajęciach w semestrze letnim.

 

Przypominam, że w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości można kontaktować się ze mną mailowo lub osobiście w godzinach konsultacji.

Konsultacje w semestrze zimowym odbędą się jeszcze: w czwartek 25.01.2018r. w godzinach 17.30-19.30 i we wtorek 30.01.2018 w godzinach 17.00-18.30.

Proszę o sprawdzanie na bieżąco terminów konsultacji i śledzenie ogłoszeń w razie gdyby ich termin miał ulec zmianie.

Przypominam, że w wyjątkowych sytuacjach można się ze mną umawiać na inne terminy.

 

Z poważaniem,

Błażej Boch