Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki – Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań (SSP II) – 18 stycznia 2018 r.

dr Katarzyna Zoń - 19 Styczeń, 2018 - 12:04

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiam wyniki kolokwium przeprowadzonego dnia 18 stycznia 2018 r. z przedmiotu „Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań”. Wgląd do swojej pracy jest możliwy podczas konsultacji.

GRUPA 7:

L.p.

numer indeksu

ocena

1.

288870

dobry plus (4,5)

2.

289137

dobry plus (4,5)

3.

289293

dobry plus (4,5)

4.

292302

dobry plus (4,5)

5.

289544

dobry (4,0)

6.

290250

dobry (4,0)

7.

290596

dobry (4,0)

8.

291714

dobry (4,0)

9.

291789

dobry (4,0)

10.

293045

dobry (4,0)

11.

288930

dostateczny plus (3,5)

12.

290980

dostateczny plus (3,5)

13.

291213

dostateczny plus (3,5)

14.

291879

dostateczny plus (3,5)

15.

281636

dostateczny (3,0)

16.

288693

dostateczny (3,0)

17.

288860

dostateczny (3,0)

18.

288876

dostateczny (3,0)

19.

288898

dostateczny (3,0)

20.

289379

dostateczny (3,0)

21.

290388

dostateczny (3,0)

22.

290418

dostateczny (3,0)

23.

290686

dostateczny (3,0)

24.

291042

dostateczny (3,0)

25.

291087

dostateczny (3,0)

26.

293166

dostateczny (3,0)

GRUPA 8:

L.p.

numer indeksu

ocena

1.

273826

dobry plus (4,5)

2.

289672

dobry plus (4,5)

3.

290324

dobry plus (4,5)

4.

291473

dobry plus (4,5)

5.

280459

dobry (4,0)

6.

284871

dobry (4,0)

7.

289156

dobry (4,0)

8.

289612

dobry (4,0)

9.

289914

dobry (4,0)

10.

290651

dobry (4,0)

11.

290833

dobry (4,0)

12.

291271

dobry (4,0)

13.

298916

dobry (4,0)

14.

281071

dostateczny plus (3,5)

15.

289837

dostateczny plus (3,5)

16.

290024

dostateczny plus (3,5)

17.

290146

dostateczny plus (3,5)

18.

290900

dostateczny plus (3,5)

19.

291166

dostateczny plus (3,5)

20.

291353

dostateczny plus (3,5)

21.

292199

dostateczny plus (3,5)

22.

293029

dostateczny plus (3,5)

23.

263879

dostateczny (3,0)

24.

289759

dostateczny (3,0)

25.

291676

dostateczny (3,0)

26.

292328

dostateczny (3,0)

27.

271655

niedostateczny (2,0)

28.

282797

niedostateczny (2,0)

29.

293002

niedostateczny (2,0)

mgr Katarzyna Maria Zoń