Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

KPiG, PSP - zaliczenie i egzamin prawo pracy 13 stycznia

dr hab. Artur Tomanek prof. UWr - 19 Styczeń, 2018 - 22:30

Zamieściłem w USOS wyniki egzaminu dla studentów PSP.

Ocen zaliczeniowych dla studentów KPiG w systemie USOS nie zamieścilem, ponieważ nadal nie mam dostępu do tego systemu z przyczyn zależnych od Uniwersytetu Ekonomicznego. Obiecano mi niewłoczne umożliwienie dostępu do USOS, po czym niezwłocznie wpiszę tam wszystkie oceny.

Jednocześnie informuję, że prace studentów KPiG zostały sprawdzone. Wszystkie osoby uzyskały zaliczenie i oceny pozytywne poza jednym wyjątkiem - nr indeksu 149539 (ocena 2).

Osoby, które nie zdały dotąd egzaminu (PSP) lub nie uzyskały zaliczenia (KPiG) powinny uczynić to na konsultacjach, które odbywają się w środy. Wtedy też można uzyskać dostęp do swoich prac, w razie takiego życzenia.

Konsultacje w środę 24 stycznia, g. 8.45-9.45 oraz g. 13.00-14.00 (pok. 121 bud. A), a w następnych terminach środowych (od dnia 31 stycznia) godziny konsultacji ulegną zmianie, o czym poinformuję na swojej stronie internetowej.