Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

ZSP III, gr. III - oceny za prace pisemne i dodatkowe informacje

mgr Błażej Boch - 21 Styczeń, 2018 - 14:07

Szanowni Państwo,

Poniżej podaję oceny za prace pisemne oraz dodatkowe uwagi.

 270379 nie otrzymałem pracy, nienapisane kolokwium!; trzy nieobecności (zajęcia nr 2, 3, 6)

286682 4,0

286596 4,0

256467 5+

279985 5-

284633 3,5 (ocena obniżona o pół stopnia); nienapisane kolokwium!

261685 5+, proponowana ocena semestralna: 4,0

279251 3,0 (ocena obniżona o pół stopnia)

283692 5,0

283869 5,0, proponowana ocena semestralna: 4-

284449 5,0

284642 5,0, proponowana ocena semestralna: 3,5

273485 5+, proponowana ocena semestralna: 4,0

256205 5+, proponowana ocena semestralna: 5,0

246918 4,5, trzy nieobecności (zajęcia nr 2, 3, 6)

286781 3,5

267008 4,0; nienapisane kolokwium!; jedna nieobecność (zajęcia nr 6)

272861 nie otrzymałem pracy

256309 3,5 (ocena obniżona o pół stopnia); jedna nieobecność (zajęcia nr 1)

256079 5+, proponowana ocena semestralna: 5,0

280603 4,0; jedna nieobecność (zajęcia nr 4)

232347 nie otrzymałem pracy

284153 4,0

283042 3,5 (ocena obniżona o jeden stopień), proponowana ocena semestralna: 3,5

272364 nie otrzymałem pracy

254230 nie otrzymałem pracy; trzy nieobecności (zajęcia nr 1, 2, 3)

253153 nie otrzymałem pracy; dwie nieobecności (zajęcia nr 2, 3)

 

Ocenianie pracy pisemnej:

  1. wymogi formalne – 3 pkt
  2. merytoryczna ocena pracy i estetyka – 10 pkt
  3. dobór literatury i orzecznictwa – 2 pkt
  4. szczególne walory pracy – można było uzyskać dodatkowo do 2 pkt

 

Prace pisemne pozostają do wglądu w godzinach konsultacji. Przy okazji chciałbym i tak z każdym z Państwa omówić prace, jakie Państwo napisali.

Przypominam, że ocenę z kolokwium można poprawić najpóźniej na drugim z kolei dyżurze konsultacyjnym w semestrze letnim. Jeden z terminów poprawy będzie 24 lub 25 lutego. Drugi z terminów poprawy ustalimy na zajęciach w dniu 25 lutego. Proszę nie odkładać nauki na ostatnią chwilę. Nic nie stoi ponadto na przeszkodzie, aby przyjść poprawiać ocenę na konsultacje w trakcie tygodnia, z tym że pierwszeństwo przyjęcia mają wtedy studenci wieczorowi. Poprawa polega na wylosowaniu zestawu składającego się z 3 pytań z zagadnień, które obowiązują Państwa w semestrze zimowym. Załączam do niniejszej wiadomości zagadnienia, które obowiązują Państwa na poprawę (umieszczę je także w materiałach dydaktycznych; z tych zagadnień będą konstruowane zestawy na poprawę). Oczywiście zakres materiału jest taki sam jak na kolokwium pisemne.

Przypominam, że na ocenę semestralną składają się: kolokwium (65%) i praca pisemna (35%). Praca pisemna musi być wysłana do zakończenia semestru, tj. do końca semestru zimowego (przed rozpoczęciem sesji), tj. do 31.01.2018r. Niewysłanie w tym terminie pracy będzie skutkowało uzyskaniem za nią oceny ndst (2,0).

Przypominam również, że w semestrze zimowym niedopuszczalna jest jakakolwiek nieobecność. Niezaliczenie nieobecności skutkuje obniżeniem oceny semestralnej o pół (0,5) stopnia za każdą nieobecność.

Nienapisanie kolokwium w semestrze zimowym (pierwsze podejście) będzie skutkowało utratą obu terminów i tym samym brakiem możliwości zaliczenia kolokwium, co jest równoznaczne z oceną ndst (2,0) za dany semestr.

Osobom, które mają już zaliczone wszystkie wymagane części składowe została zaproponowana ocena semestralna. Celem jej potwierdzenia/negocjacji proszę podejść na konsultacje. Możliwe będzie to także na pierwszych zajęciach w semestrze letnim.

 

Przypominam, że w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości można kontaktować się ze mną mailowo lub osobiście w godzinach konsultacji.

Konsultacje w semestrze zimowym odbędą się jeszcze: w czwartek 25.01.2018r. w godzinach 17.30-19.30; w sobotę 27.01.2018 w godzinach 14.00-15.00 i we wtorek 30.01.2018 w godzinach 17.00-18.30.

Proszę o sprawdzanie na bieżąco terminów konsultacji i śledzenie ogłoszeń w razie gdyby ich termin miał ulec zmianie.

Przypominam, że w wyjątkowych sytuacjach można się ze mną umawiać na inne terminy.

 

Z poważaniem,

Błażej Boch