Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Propedeutyka prawa (Kryminologia), grupa nr 4 – wyniki kolokwium końcowego

mgr Mateusz Wojtanowski - 21 Styczeń, 2018 - 16:14

302311 5+

304947 5

302377 5

299909 5

299018 5

302904 5

290214 5

291302 5

302464 5-

299805 5-

280470 5-

303990 5-

301184 5-

302273 5-

293120 5-

298139 4,5

299724 4

302484 3,5

297573 3,5

301582 3,5

301496 3,5

300585 3

304343 3=

292783 2+

301854 2+

302480 2+

302635 2