Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

odwołanie konsultacji

prof. dr hab. Leonard Górnicki - 26 Styczeń, 2015 - 10:40

Odwołuję konsultacje w dniu 29.01.b.r. (czwartek) z powodu wyjazdu (przewodniczę w postępowaniu habilitacyjnym na KUL). Doktorantów proszę o nadsyłanie prac zaliczeniowych do końca stycznia pocztą elektroniczną (3.01 zamknięty zostaje dostęp do USOS).