Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki – Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań (NSP-W II) – 19 stycznia 2018 r.

dr Katarzyna Zoń - 21 Styczeń, 2018 - 18:52

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiam wyniki kolokwium przeprowadzonego dnia 19 stycznia 2018 r. z przedmiotu „Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań”. Wgląd do swojej pracy jest możliwy podczas konsultacji.

GRUPA 1:

L.p.

numer indeksu

ocena

1.

249995

dobry plus (4,5)

2.

265634

dobry plus (4,5)

3.

290687

dobry plus (4,5)

4.

274341

dobry (4,0)

5.

290597

dobry (4,0)

6.

288530

dostateczny plus (3,5)

7.

291682

dostateczny plus (3,5)

8.

291811

dostateczny plus (3,5)

9.

291953

dostateczny plus (3,5)

10.

293401

dostateczny plus (3,5)

11.

281580

dostateczny (3,0)

12.

288220

dostateczny (3,0)

13.

290615

dostateczny (3,0)

14.

290772

dostateczny (3,0)

15.

291932

dostateczny (3,0)

16.

292930

dostateczny (3,0)

17.

293080

dostateczny (3,0)

18.

293175

dostateczny (3,0)

19.

295790

dostateczny (3,0)

20.

295911

dostateczny (3,0)

21.

262764

niedostateczny (2,0)

22.

299903

niedostateczny (2,0)

GRUPA 2:

L.p.

numer indeksu

ocena

1.

290088

dobry plus (4,5)

2.

293073

dobry plus (4,5)

3.

264919

dobry (4,0)

4.

282342

dobry (4,0)

5.

288605

dostateczny plus (3,5)

6.

291129

dostateczny plus (3,5)

7.

292734

dostateczny plus (3,5)

8.

273428

dostateczny (3,0)

9.

284033

dostateczny (3,0)

10.

290663

dostateczny (3,0)

11.

293419

dostateczny (3,0)

12.

257066

niedostateczny (2,0)

13.

293408

niedostateczny (2,0)

14.

293533

niedostateczny (2,0)

15.

296005

niedostateczny (2,0)

GRUPA 3:

L.p.

numer indeksu

ocena

1.

291022

dobry plus (4,5)

2.

288301

dobry (4,0)

3.

292152

dobry (4,0)

4.

293094

dobry (4,0)

5.

288651

dostateczny plus (3,5)

6.

291079

dostateczny plus (3,5)

7.

292458

dostateczny plus (3,5)

8.

289585

dostateczny (3,0)

9.

289609

dostateczny (3,0)

10.

291157

dostateczny (3,0)

11.

291729

dostateczny (3,0)

12.

292118

dostateczny (3,0)

13.

277543

niedostateczny (2,0)

14.

281423

niedostateczny (2,0)

15.

289863

niedostateczny (2,0)

16.

291030

niedostateczny (2,0)

17.

291929

niedostateczny (2,0)

mgr Katarzyna Maria Zoń