Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Egzamin przedterminowy z przedmiotu - Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

dr hab. Izabella Gil prof. UWr - 22 Styczeń, 2018 - 00:07

Egzamin przedterminowy dla SSP oraz SNP (W) z przedmiotu "Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne" odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 r. (poniedziałek) w godz. od 13:00 do 15:00 w pokoju 102 w formie ustnej, warunkiem jest uzyskanie z zaliczenia co najmniej oceny 4,5 lub wyższej. 

Egzamin przedterminowy dla SNP (Z)  z przedmiotu "Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne" odbedzie się w dniu 27 stycznia 2018 r. w godz. od 13:00 do 14:00 w pokoju 102 w formie ustnej, warunkiem jest uzyskanie z zaliczenia co najmniej oceny 4,5 lub wyższej.