Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

egzamin z Postępowania karnego - Polski System Prawny

dr Karolina Kremens - 25 Styczeń, 2018 - 23:07

Szanowni Państwo,

w tym semestrze, wobec nieobecności dr Jasińskiego, egzamin z Postępowania karnego przeprowadzę ja.

Egzamin odbywa się w formie ustnej.

Aktualne zagadnienia egzaminacyjne są dostępne na stronie (takie same jak dla studentów wieczorowych).

Zapraszam na egzamin w dniu 3 lutego 2018 roku od godz. 12:00 (201A). 

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 17 lutego 2018 roku od godz. 12:00 (201A).

Nie przewiduję innych terminów. Proszę pamiętać, że przywrócenie terminu egzaminu ma charakter jedynie wyjątkowy i uzależnione jest od spełnienia warunków przewidzianych Regulaminem Studiów.

W razie wątpliwości proszę o kontakt mailowy.

Z poważaniem,

Karolina Kremens