Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Prawo administracyjne - SSA3 (egzamin - 14 lutego 2018 r.)

dr hab. Piotr Lisowski prof. UWr - 8 luty, 2018 - 21:41

W związku ze zbliżającym się terminem poprawkowym egzaminu z Prawa administracyjnego dla SSA3 informujemy, że – egzamin zostanie przeprowadzony w znanej Państwu formie i na dotychczasowych zasadach (egzamin w formie ustnej; zestawy egzaminacyjne obejmują 3 pytania/zagadnienia z listy ogłoszonej w stosownym czasie).
 
Egzamin przeprowadzają:
- dr hab. Piotr Lisowski prof. nadzw. UWr (p. 420A);
- dr Rafał Mikowski (p. 521A),
 
zachowując przyporządkowanie grup obowiązujące na terminie podstawowym, tj.:
 
- studenci z nieparzystych grup ćwiczeniowych (oraz WSZYSCY studenci, którzy nie zdali tego egzaminu w poprzednich latach akademickich o nazwiskach zaczynających się na litery od M do Ż)
        → dr Rafał Mikowski: od godz. 9.00 do godz. 14.00;
 
- studenci z parzystych grup ćwiczeniowych (oraz WSZYSCY studenci, którzy nie zdali tego egzaminu w poprzednich latach akademickich o nazwiskach zaczynających się na litery od A do Ł)  
      → dr hab. Piotr Lisowski prof. nadzw. UWr: od godz. 8.00 do godz. 14.00;
 
 
                       dr hab. Piotr Lisowski prof. nadzw. UWr                                          dr Rafał Mikowski