Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

ostateczny termin egzaminu z postępowania cywilnego dla PSP i SNP 2,5-letnich

dr Aleksandra Fruk (Budniak-Rogala) - 12 luty, 2018 - 13:33

Szanowni Panstwo, 

niniejszym uprzejmie informuję, iż wyznaczam ostateczny termin egzaminu z postępowania cywilnego dla studentów SNP 2,5-letnich oraz PSP, który powtarzają przedmiot. Egzamin odbędzie się w dniu 24.02.2018 r. o godzinie 11:30 w moim gabinecie (pokój 116 A); będzie to egzamin ustny. Obowiązuje zakres materiału wg umieszczonego na mojej stronie internetowej harmonogramu zajęć z przedmiotu postępowanie cywilne dla SNP(Z) na rok akademicki 2017/2018. Prawo przystąpienia do egzaminu posiadają osoby, którym został bądź zostanie przywrócony termin egzaminu w bieżącej sesji egzaminacyjnej.

Uprzejmie proszę, aby we wskazanym terminie pojawiły się wszystkie zainteresowane osoby, po wcześniejszym skierowaniu wiadomości mailowej deklarującej chęć przystąpienia do egzaminu. Podkreślam, iż jest to OSTATECZNY termin egzaminu - egzaminów w późniejszym terminie nie przewiduję z uwagi na zamknięcie protokołów w systemie USOS.

W razie wątpliwości proszę o kontakt mailowy albo osobiście lub telefonicznie w godzinach konsultacji.

Z poważaniem,

Aleksandra Budniak-Rogala