Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

egzamin PUOiM studia zaoczne II termin

dr Ewa Wójtowicz - 17 luty, 2018 - 14:38

Uprzejmie informuję, że oceny z dzisiejszego egzaminu zostały zamieszczone w USOS. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do oceny albo braku oceny proszę o pilny kontakt drogą mailową. Zastosowana została następująca punktacja (taka sama, jak na I terminie): 3,0 od 17 punktów; 3,5 od 22 punktów; 4,0 od 26 punktów; 4,5 od 30 punktów; 5,0 od 33 punktów.