Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Egzaminy i zaliczenia warunkowe

dr hab. Jerzy Korczak prof. UWr - 21 luty, 2018 - 15:49

Studenci SSA3, którzy:

nie uzyskali zaliczenia

z Prawa urzędniczego i etyki urzędniczej na koniec I roku

z Gospodarownia nieruchomościami i kształtowania ładu przestrzennego na koniec II roku

nie zdali egzaminu

z Ustroju samorządu terytorialnego na koniec II roku

z Organizacji i zarządzania na koniec III roku

mogą przystępować do zaliczeń i egzaminu na każdych konsultacjach bez żadnych wstępnych zapowiedzi.