Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Informacja dla studentów Ekonomii posiadających warunek z Podstaw prawa cywilnego

dr Katarzyna Górska - 9 Marzec, 2018 - 12:12

Szanowni Państwo,

osoby posiadające warunek z przedmiotu Podstawy prawa cywilnego, zainteresowane egzaminem przedterminowym (oraz wpisane na listę, którą od Państwa otrzymałam), będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu 27 kwietnia br. o godz. 11.30, w sali 318 A. Egzamin będzie miał formę pisemną i będzie przeprowadzony stosownie do zasad podanych w ogłoszeniu dostępnym w materiałach dydaktycznych.

Egzamin w dniu 27 kwietnia będzie przeze mnie traktowany jako pierwszy termin ( nie zerowy!). Brak pozytywnej oceny będzie oznaczał konieczność ponownego zdania egzaminu podczas sesji poprawkowej we wrześniu. Osoby wpisane na listę, które nie przystąpią do egzaminu we wskazanym terminie nie muszą jednak tego faktu usprawiedliwiać i będą mogły przystąpić do egzaminu w zwykłym trybie podczas sesji letniej.  

Katarzyna Górska