Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Prawo administracyjne - SNP (Z) - informacja dla grup 3, 4 i 5

mgr Adrian Porwich - 11 Marzec, 2018 - 16:53

Szanowni Państwo!

Przypominam o obowiązku przygotowania do zajęć w zakresie materiału przewidzianego do omówienia.
Podczas pierwszych zajęć w semestrze letnim (24 marca) omówione zostaną wybrane zagadnienia z zakresu aktów stanu cywilnego oraz ewidencji ludności. Odsyłam Państwa do zamieszczonego pliku "Zasady zaliczenia i zagadnienia z przedmiotu prawo administracyjne - semestr letni" - we wskazanym w nim zakresie obowiązuje Państwa znajomość odpowiednich aktów prawnych.
Proszę Państwa także o lekturę dotyczącą zagadnienia form działania administracji. W zakładce "Materiały dla studentów" zamieszczone zostało opracowanie, w którym wskazałem na przykładową literaturę. Minimum wymaganym podczas zajęć jest zapoznanie się przynajmniej z opracowaniem "Formy działania administracji" zamieszczonym na stronie. Niemniej, oczywiście, zachęcam Państwa do bardziej szczegółowego zgłębienia tego tematu. 
Proszę o poważne potraktowanie tego wskazania - bez tych podstawowych informacji trudno będzie Państwu zrozumieć istotę omawianych podczas całego semestru zagadnień.

Pozdrawiam,
Adrian Porwich