Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Terminy poprawiania kolokwiów

dr hab. Jacek Kaczor - 28 Styczeń, 2015 - 20:25

Szanowni Państwo!

W związku z ogromną ilością otrzymywanych maili (kilkadziesiąt dziennie) informuję, że zmuszony jestem zaprzestać indywidualnego odpowiadania na zapytania dotyczące innych, poza godzinami moich konsultacji, możliwych terminów zaliczania kolokwiów. Niestety, ale każda taka odpowiedź wiąże się zazwyczaj z koniecznością wyszukania i podania szeregu godzin i sal, w których jestem dostępny w różnych terminach. Proszę o uwzględnienie faktu, że w tym semestrze prowadziłem ponad 20 grup ćwiczeniowych i kilka wykładów, w związku z czym obecnie większość czasu poświęcam na sprawdzenie kolokwiów i przedterminów.

Kolokwia można pisać i poprawiać na własnych zajęciach lub zajęciach z tego samego przedmiotu prowadzonych przeze mnie w innej grupie ćwiczeniowej:

- studenci II r. studiów wieczorowych mogą pisać poprawę kolokwium z "Tworzenia i stosowania prawa" w czwartek godz. 17.00 – 18.30, gr. 2, s. 07 B;

- studenci studiów administracji mogą pisać poprawę kolokwium z "Tworzenia prawa" w piątek, godz. 11.30 – 13.00, s. 405 C lub godz. 13.15 – 14.45, s. 202D;

- studenci III r. studiów zaocznych prawa moga pisać poprawę kolokwium na zajęcia II r. NSP (Z) w dniu 31 stycznia o godz. 15.15 w sali 07 B;

- studenci I roku studiów wieczorowych mogą pisać poprawę kolokwium z "Logiki" w piątek z gr 1, godz. 15.00 – 17.15, s. 214 A;

- studenci studiów 2,5-letnich prawa moga poprawiać kolokwium z logiki 31 stycznia w godz. o godz. 8.00, s. 2.05 D;

 

Dodatkowe konsultacje (w sprawach związanych z ocenami w USOS) - poniedziałek 2 lutego - godz. 9.30 - 10.30