Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Dotyczy: poprawy kolokwium z prawa rzeczowego 10.03.2018r. NSP(Z)

dr Agnieszka Kwiecień-Madej - 18 Marzec, 2018 - 14:38

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam wyniki poprawy kolokwium z prawa rzeczowego, która odbyła się w dniu 10.03.2018r. 

Osoby, które nie przystąpiły do poprawy, bądź uzyskały z niej ocenę niedostateczną informuję, że zaliczenie materiału z prawa rzeczowego możliwe będzie tylko łącznie z prawem spadkowym na zakończenie semestru letniego (w terminie kolokwium z prawa spadkowego). Nie przewiduję wyznaczania dodatkowych indywidualnych terminów kolejnych popraw i zaliczeń z prawa rzeczowego.

279251 - 5
279334 - 2
283045 - 2
283940 - 2
256309 - 4,5
283692 - 2
280603 - 4
286759 - 2
254422 - 2
280163 - 4,5
283773 - 2
284449 - 5
286764 - 3
255161 - 2
283232 - 5
279588 - 3
286657 - 2
272364 - 3
284633 - 4-
286516 - 2
281457 - 5-
281691 - 2
283597 - 3
261685 - 3,5
284035 - 3
286715 - 2
283042 - 3,5

Wgląd do prac możliwy jest w godzinach konsultacji.

Z poważaniem,
Agnieszka Kwiecień-Madej