Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

I rok SNE3- Elementy Matematyki w Ekonomii oceny w USOS

dr Monika Mościbrodzka - 30 Styczeń, 2015 - 20:15

Szanowni Państwo,

W systemie USOS zostały Państwu wpisane oceny z zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Elementy matematyki w ekonomii. Proszę o sprawdzenie zgodności tych ocen z wcześniej proponowanymi. W razie niezgodności proszę o informację drogą mailową lub w czasie konsultacji w dniu 31.01. w godzinach 13.15-14.15.  Osoby, ktore nie mają jeszcze ocen z tego przedmiotu (mają do napisania sprawdzian poprawkowy), mogą przystąpić do sprawdzianu  w dniu 31.01 lub w innym terminie w czasie konsultacji do dnia 04.01. (środa). Po tym terminie, zostaną im wpisane oceny niedostateczne (2.0).

Z poważaniem,

Monika Mościbrodzka