Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Egzamin przedterminowy z WdP 1 rok SSA (3)

prof. dr hab. Adam Sulikowski - 31 Styczeń, 2015 - 10:29

Informuję, że oceny z egzaminu zostały już wpisane do systemu USOS. Na 65 osób zdających ocenę pozytywną uzyskały 34 osoby. Jedna osoba nie podpisała pracy ani nazwiskiem ani numerem albumu, co uniemożliwiło mi wpisanie oceny pozytywnej. Prace można oglądać na moich najbliższych konsultacjach, w czwartek od 10tej do 12tej w p.511 bud.A. Oczywiście, jak zawsze, chętnie wytłumaczę, jakie błędy zostały popełnione przez piszących. Najwięcej trudności sprawiały Państwu pytania o przepisy przejściowe oraz domniemania materialne. Kazus okazał się prosty. Zdecydowana większość zdających rowziązała go prawidłowo.